Apie mus

Apie mus

UAB tovira yra lietuviško kapitalo įmonė, įkurta 2010 metais Kelmės rajone Vaiguvos seniūnijoje, Vaiguviškių kaime, kurios pagrindinė veikla – miškininkystė. Kolektyvą sudaro penki darbuotojai – direktorius, trys vadybininkai ir miško darbininkas.

Nors įmonė įkurta palyginti neseniai, tačiau mūsų patirtis įvairiose miškininkystės srityse siekia jau dvidešimt metų. Mes patys ruošiame miškotvarkos projektus, atliekame kertamų plotų matavimus, atliekame visus dokumentų tvarkymo darbus leidimui kirsti mišką gauti. Taip pat esame įveisę ne vieną hektarą naujų miškų su Europos sąjungos parama.

Paprastai parduodami miškai būna labai apleisti, nematę šeimininko rankos. Juose pūva išdžiūvę, nulaužti ar išversti medžiai, jaunuolynai užstelbti krūmų ir menkaverčių medžių. O pusamžiai medynai per tankūs, kad galėtų užauginti maksimalų kokybiškos padarinės medienos kiekį.

Mes jaučiame pareigą išlaikyti Lietuvos miškus lietuvių rankose ir puoselėti juos pagal Lietuvos miškų įstatymą bei savo moralinius įsitikinimus. Mes nuolat perkame miškų ūkio paskirties sklypus. Juose pagal paruoštus vidinius miškotvarkos projektus iškertame dalį brandžių medynų plynai, kur būtina kertame neplynais pagrindiniais kirtimais, taip gaudami apyvartinių lėšų, kurių dalį skiriame jaunų miškų puoselėjimui. Išugdome jaunuolynus, atkuriame iškirstas biržes, tepame jaunus medelius repelentais.

Šis darbas mūsų kolektyvui yra ir džiaugsmas ir pragyvenimo šaltinis.